O Žutoj kornjači


„Žuta Kornjača“ je nezavisna izdavačka kuća. Cilj „Žute kornjače“ je objavljivanje svjetske književnosti.

Osim knjiga objavljujemo i stalno otvoren poziv za nove i stare autore, književne prevodioce i sve koji su spremni da svoje rukopise i ideje podijele sa urednicima.
Sve nevladine organizacije i fondovi u Crnoj Gori i šire dobrodošli su da finansijski pomognu štampanje knjiga naše izdavačke kuće. Ako budući sponzori ne nađu „Žutu kornjaču“, „Žuta kornjača“ će naći njih.

Objavljujemo!